Accreditatie

Bedrijven kunnen hun producten en diensten objectief laten beoordelen, om aan te tonen dat ze aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen. Zo’n beoordeling wordt uitgevoerd door een conformiteitverklarende organisatie: een laboratorium, inspectie-, certificatie- of verificatie-instelling naar keuze. Voldoet een product of dienst aan de eisen? Dan ontvangt het bedrijf in kwestie een conformiteitverklaring in de vorm van een certificaat of rapport. Zo’n verklaring heeft de meeste waarde als de beoordelende organisatie deskundig, onafhankelijk en onpartijdig is. Om dat aan te tonen, kunnen conformiteitverklarende organisaties zich laten accrediteren.

Lab

Over de RvA

Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Ieder land binnen de Europese Unie heeft een nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA. Onze primaire taak bestaat uit het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitverklarende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen. Onze beoordelingen strekken zich uit over alle denkbare werkgebieden: gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën, enzovoort. Met ruim 100 medewerkers in vaste dienst en een netwerk van ruim 800 freelance deskundigen zorgen we ervoor dat het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten ook echt gerechtvaardigd is.

Wilt u meer informatie over de RvA? Bezoek dan onze corporate website.

Onze missie

Kernactiviteit van de RvA is het verlenen van accreditatiediensten. Als nationale accreditatie-instantie zorgt de RvA ervoor dat belanghebbende partijen een gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in alle onder zijn toezicht uitgegeven certificaten en beoordelingsrapporten.

RvA-netwerk

Ons netwerk bestaat op dit moment uit ruim 800 deskundigen, die over uitgebreide kennis en ervaring op een specifiek terrein beschikken. Zij werken in het bedrijfsleven, bij de overheid, op hogescholen of universiteiten, of zijn zelfstandig ondernemer. Naast hun dagelijkse werkzaamheden voeren ze een aantal keren per jaar op freelance basis beoordelingen uit bij onze klanten: conformiteitverklarende organisaties. Zij werken dus niet bij maar voor de RvA. Omdat de reikwijdte van ons werkgebied voortdurend toeneemt, zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe deskundigen die hun expertise voor de RvA willen inzetten.

Meer over ons netwerk.

Nationale accreditatie-instantie

Alle lidstaten van de Europese Unie hebben de mogelijkheid om een nationale accreditatie-instantie aan te wijzen. Dat is wettelijk vastgelegd in de Europese Verordening 765/2008. De RvA is door de overheid aangewezen om deze rol in Nederland te vervullen.

Deskundig, onpartijdig, onafhankelijk

Eens in de vier jaar onderwerpen nationale accreditatie-instanties elkaar aan een intensieve beoordeling, de zogenoemde peer reviews. Een peer review wordt uitgevoerd door collega’s van andere Europese accreditatie-instanties. Zij controleren of de te beoordelen organisatie aan de gestelde criteria voldoet. De internationale norm ISO/IEC 17011 en de Europese Verordening 765/2008 gelden hierbij als richtlijn. Deze peer reviews dienen als waarborg voor de deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van nationale accreditatie-instanties.

Internationale samenwerking