M

Wij zijn per direct op zoek naar een deskundige

Meetinstrumenten

Bent u expert op het gebied van meetinstrumenten en heeft u ervaring met meetinstrumenten, de Metrologiewet, de Europese richtlijnen inzake meetinstrumenten en/of OIML richtlijnen? Bent u bovendien bereid om een aantal dagen per jaar op freelance basis voor ons te werken? Dan komen we graag met u in contact!

Uw werkzaamheden

U wordt op projectbasis ingezet om jaarlijks een aantal certificatie- , inspectie-instellingen alsmede laboratoria te beoordelen die onder accreditatie vallen van de RvA. Deze instellingen zijn door de RvA geaccrediteerd voor verrichtingen in het kader van de Metrologiewet, de Richtlijnen 2014/32/EU, 2014/31/EU, OIML en eventueel ook private certificatieschema’s betreffende meetinstrumenten.

Uw profiel

  • U heeft minimaal 8 jaar werkervaring met één of meerdere meetinstrumenten.
  • U heeft kennis van de Metrologiewet, Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers. Besluit aangewezen instanties en interne instanties Metrologiewet en de Regeling nationaal autonoom geregelde meetinstrumenten.
  • U  heeft kennis van de Richtlijn 2014/31//EU voor niet-automatische weegwerktuigen.
  • U heeft kennis van de Richtlijn 2014/32/EU voor meetinstrumenten.
  • U heeft kennis van OIML Richtlijnen.
  • U beschikt over minimaal een afgeronde hbo opleiding.
  • U bent bekend met certificatie, inspectie, testing en/of accreditatie.
  • U heeft bij voorkeur ervaring met het voeren van audits.

Over de RvA

Beoordelingen van de RvA strekken zich uit over alle denkbare werkgebieden. We zijn daarom doorlopend op zoek naar externe specialisten: deskundigen die we op freelance basis kunnen inzetten bij de beoordeling van conformiteitverklarende organisaties.

Bas van Bergen
Heeft u vragen?
Bas van Bergen
Recruiter
030-23 94 507
Uw inzetbaarheid
De frequentie van beoordelingen hangt af van de vraag van onze klanten en uw beschikbaarheid. Afspraken voor beoordelingen worden in goed overleg en ruim van tevoren gemaakt.

Wat vragen we van u?

01
Een afgeronde hbo/wo-opleiding op het betreffende werkterrein
02
Actuele vakinhoudelijke kennis en een aantal jaren werkervaring
03
Een onpartijdige, onafhankelijke en integere opstelling
04
Enige bekendheid met accreditatie en/of certificatie (is een pre)
Meetinstrumenten

Wat bieden we u?

01
Een unieke manier om kennis uit te wisselen met collega’s binnen uw vakgebied
02
Een bredere blik op uw eigen werkterrein, door meer kennis van de norm
03
Interessante freelance werkzaamheden bij zeer uiteenlopende organisaties
04
De mogelijkheid om actief bij te dragen aan een breed maatschappelijk belang
1x
Ieder EU-land heeft 1 nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA.
700
Op jaarbasis voeren we ruim 700 beoordelingen uit bij 720 verschillende klanten.
800
Ons netwerk bestaat op dit moment uit meer dan 800 freelance deskundigen.
100
Mede door hun expertise kunnen we beoordelingen uitvoeren op ruim 100 werkterreinen.