van
Asbestinspecteur

tot
Ziekenhuisapotheker

Wij zijn doorlopend op zoek naar mensen met expertise. Mensen zoals u dus.
I

In ons dagelijks leven speelt vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten een prominente rol.

We willen dat bloeduitslagen correct zijn, dat vlees niet te veel bacteriën bevat, dat roltrappen veilig zijn, dat elektrotechnici deskundig handelen... Het werk van de RvA is erop gericht om dit vertrouwen te ondersteunen. Maar daar hebben we wel de juiste expertise bij nodig...

Netwerk van experts

Gezondheid, milieu, bouw, energie, voeding, transport, financiën: beoordelingen van de RvA strekken zich uit over alle denkbare werkgebieden. Dat vraagt om specialistische kennis; kennis die we onmogelijk zelf in huis kunnen hebben. Daarom werken we met een netwerk van experts. Mensen die weten waar ze over praten en die hart voor hun vak hebben. Mensen die het interessant vinden om hun deskundigheid breder in te zetten en op freelance basis voor de RvA te werken. Omdat ze graag een bijdrage leveren aan een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten.

Freelance opdrachten

De experts in ons netwerk beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op een specifiek terrein. Zij werken in het bedrijfsleven, bij de overheid, op hogescholen of universiteiten, of zijn zelfstandig ondernemer. Naast hun dagelijkse werkzaamheden voeren ze een aantal keren per jaar op freelance basis beoordelingen uit bij klanten van de RvA: conformiteitverklarende organisaties. Dat kunnen laboratoria, maar ook inspectie-, certificatie- of verificatie-instellingen zijn. Organisaties die op hun beurt weer producten en diensten van bedrijven beoordelen. Onze freelance deskundigen bepalen zelf de frequentie van hun inzet. Afspraken voor beoordelingen worden in goed overleg en ruim van tevoren gemaakt.

Normkennis en trainingen

De beoordelingen bij onze klanten worden uitgevoerd door teams van een of meer experts, die worden aangestuurd door een teamleider. Deze RvA-beoordelingsteams maken bij hun beoordelingen gebruik van Europese normen (EN) en internationale normen (ISO of ISO/IEC). Deskundigen die voor het eerst een beoordeling bij een klant van de RvA gaan uitvoeren, krijgen vooraf een training over de interpretatie van de norm. Voorkennis is dus geen vereiste. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten waarin bijvoorbeeld onderwerpen als het accreditatieproces en de communicatie met klanten aan bod komen.

Iets voor u?

De reikwijdte van ons werk neemt voortdurend toe. Daarom zijn we doorlopend op zoek naar experts die we op freelance basis kunnen inzetten bij de beoordeling van onze klanten. Bent u geïnteresseerd in ons netwerk? Dan komen we graag met u in contact! Wij zijn bereikbaar via hrmassessorbeheer@rva.nl en 030 23 94 500.

Accreditatie: belang en reikwijdte

De RvA beoordeelt of conformiteitverklarende organisaties op een deskundige, onpartijdige en onafhankelijke manier werken. Blijkt dat inderdaad het geval, dan wordt een accreditatie afgegeven. Deze accreditatie zorgt ervoor dat het vertrouwen in producten en diensten gerechtvaardigd is. Dat is buitengewoon belangrijk, zeker bij producten en diensten die een risico vormen op het gebied van veiligheid, volksgezondheid en milieu. Niet voor niets is voor een aantal werkterreinen wettelijk geregeld dat beoordelingen door geaccrediteerde organisaties worden uitgevoerd. Maar ook op andere terreinen kiezen conformiteitverklarende organisaties er steeds vaker voor om hun werkzaamheden onder accreditatie te verrichten. Daarmee neemt de reikwijdte van ons werk voortdurend toe.
Meer over de RvA

Wat vragen we van u?

01
Een afgeronde hbo/wo-opleiding op het betreffende werkterrein
02
Actuele vakinhoudelijke kennis en een aantal jaren werkervaring
03
Een onpartijdige, onafhankelijke en integere opstelling
04
Enige bekendheid met accreditatie en/of certificatie (is een pre)
/images/original/missing.png

Wat bieden we u?

01
Een unieke manier om kennis uit te wisselen met collega’s binnen uw vakgebied
02
Een bredere blik op uw eigen werkterrein, door meer kennis van de norm
03
Interessante freelance werkzaamheden bij zeer uiteenlopende organisaties
04
De mogelijkheid om actief bij te dragen aan een breed maatschappelijk belang
1x
Ieder EU-land heeft 1 nationale accreditatie-instantie. In Nederland is dat de RvA.
700
Op jaarbasis voeren we ruim 700 beoordelingen uit bij 720 verschillende klanten.
800
Ons netwerk bestaat op dit moment uit meer dan 800 freelance deskundigen.
100
Mede door hun expertise kunnen we beoordelingen uitvoeren op ruim 100 werkterreinen.
“Het is boeiend om te zien hoe collega’s invulling geven aan de eisen die de norm stelt”
Kirsten Mooijman, projectleider en onderzoeker microbiologie bij het RIVM en freelance deskundige voor de RvA
Lees meer

In 2001 vertelde een collega-deskundige me over zijn freelance werkzaamheden voor de RvA. Ik dacht direct: dat lijkt me interessant! Inmiddels ben ik ruim vijftien jaar als freelance expert aan de RvA verbonden. Gemiddeld genomen maak ik vijf keer per jaar deel uit van een RvA-beoordelingsteam. Zo blijft het goed te combineren met mijn baan bij het RIVM.

 

Kennis uitwisselen

Door dit werk krijg ik de unieke mogelijkheid om mee te kijken bij andere laboratoria. Hoe zit hun kwaliteitssysteem in elkaar? Hoe hebben zij de zaken georganiseerd? En hoe gaan zij om met de uitdagingen waar ze voor staan? Het is boeiend om te zien hoe anderen invulling geven aan de eisen die de norm stelt. Want er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Die kennisuitwisseling verscherpt mijn inzicht in het kwaliteitsspeelveld, en daar heb ik in mijn dagelijkse werk ook weer voordeel van.

 

Meer inzicht in accreditatie

Een andere ‘winst’ is dat ik door mijn rol als freelance deskundige voor de RvA veel kennis opdoe over accreditatie. Ik weet bijvoorbeeld beter waar tijdens het accreditatieproces naar wordt gekeken en hoe de ISO-norm wordt geïnterpreteerd. Daardoor ben ik ook beter in staat om de aandachtspunten in ons eigen laboratorium te signaleren.

 

Het beoordelingsproces

Tijdens beoordelingen kijk je mee over iemands schouder. Dat roept bij mensen soms het gevoel op dat ze extra hun best moeten doen. Maar een RvA-onderzoek is geen momentopname; het gaat over een tijdsperiode van een jaar – of zelfs langer. Als iets het afgelopen jaar niet op orde was, krijg je dat in een dag nooit meer rechtgebreid. Het beoordelingsproces zelf is vooral een kwestie van veel papierwerk doornemen. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om in het laboratorium rond te lopen en mensen te spreken.

 

Voldaan gevoel

Niemand is onfeilbaar, en dus worden er soms fouten gemaakt. Waar het vooral om gaat, is dat je hiervan leert. Als er een prettige sfeer heerst, mensen bereid zijn om een open gesprek te voeren en we op een rustige manier over afwijkingen kunnen discussiëren, stap ik aan het eind van de dag met een voldaan gevoel de deur uit.